Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp điều trị chấn thương sọ não nặng, nhận xét một số yếu tố liên quan Download Download PDF