13. Kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp điều trị chấn thương sọ não nặng, nhận xét một số yếu tố liên quan

Bùi Huy Mạnh, Phan Văn Huy, Chu Thành Hưng, Bùi Xuân Cương, Lê Phùng Thành, Đồng Văn Sơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chấn thương sọ não (CTSN) nặng là khi lâm sàng bệnh nhân có thang điểm tri giác Glasgow Coma Score (GCS) từ 3 đến 8 điểm. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và tìm hiểu cơ chế sinh bệnh nhưng bác sĩ vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong điều trị bệnh. Điều trị CTSN nặng phải phối hợp nhiều biện pháp hồi sức, nội khoa, ngoại khoa, phục hồi chức năng…, tuy nhiên tỷ lệ tàn tật và tử vong vẫn rất cao. Nghiên cứu phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp (MNSGA) điều trị CTSN nặng trên 68 người bệnh, trên một trung tâm, dõi sau mổ 3 tháng. Lâm sàng trước mổ theo GCS: 13,2% có GCS là 4 - 5 điểm, điểm GCS 6 - 8 điểm chiếm 86,8%. Kết quả theo sau mổ theo thang điểm Glasgow outcome scale (GOS): 1 - 3 điểm chiếm 48,53%, kết quả tốt với GOS 4 - 5 điểm chiếm 51,47%. Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị sau mổ là: Glasgow coma scale (GCS) thấp, giãn đồng tử trước mổ, trên phim cắt lớp vi tính có di lệch đường giữa ≥ 10mm, xóa bể đáy và điểm Rotterdam ≥ 5 điểm .

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Brain Trauma Foundation, American Association of Neurological Surgeons, Congress of Neurological Surgeons. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1:S1-106. doi:10.1089/neu.2007.9999
2. Hawryluk GWJ, Rubiano AM, Totten AM, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive Craniectomy Recommendations. Neurosurgery. 2020;87(3): 427-434. doi:10.1093/neuros/nyaa278
3. Nguyễn Văn H. Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và thái độ điều trị chấn thương sọ não kín do tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện Việt Đức năm 2016. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội. 2016.
4. Corrigan JD, Selassie AW, Orman JAL. The epidemiology of traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil. 2010;25(2):72-80. doi:10.1097/HTR.0b013e3181ccc8b4
5. Kolias AG, Adams H, Timofeev I, et al. Decompressive craniectomy following traumatic brain injury: developing the evidence base. Br J Neurosurg. 2016;30(2):246-250. doi:10.3109/02688697.2016.1159655
6. Hutchinson PJ, Kolias AG, Timofeev IS, et al. Trial of Decompressive Craniectomy for Traumatic Intracranial Hypertension. N Engl J Med. 2016;375(12):1119-1130. doi:10.1056/NEJMoa1605215
7. Charry JD, Falla JD, Ochoa JD, et al. External Validation of the Rotterdam Computed Tomography Score in the Prediction of Mortality in Severe Traumatic Brain Injury. J Neurosci Rural Pract. 2017;8(Suppl 1):S23-S26. doi:10.4103/jnrp.jnrp_434_16
8. Huang YH, Deng YH, Lee TC, et al. Rotterdam computed tomography score as a prognosticator in head-injured patients undergoing decompressive craniectomy. Neurosurgery. 2012;71(1):80-85. doi:10.1227/NEU.0b013e3182517aa1
9. Kung WM, Tsai SH, Chiu WT, et al. Correlation between Glasgow coma score components and survival in patients with traumatic brain injury. Injury. 2011;42(9):940-944. doi:10.1016/j.injury.2010.09.019
10. Nguyễn Đình Hưng. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính và kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương sọ não nặng. Luận án Tiến sĩ Y học. Học viện Quân Y. 2018.
11. Eberle BM, Schnüriger B, Inaba K, et al. Decompressive craniectomy: surgical control of traumatic intracranial hypertension may improve outcome. Injury. 2010;41(9):894-898. doi:10.1016/j.injury.2010.02.023
12. Murray GD, Butcher I, McHugh GS, et al. Multivariable prognostic analysis in traumatic brain injury: results from the IMPACT study. J Neurotrauma. 2007;24(2):329-337. doi:10.1089/neu.2006.0035
13. Maas AIR, Steyerberg EW, Marmarou A, et al. IMPACT recommendations for improving the design and analysis of clinical trials in moderate to severe traumatic brain injury. Neurother J Am Soc Exp Neurother. 2010;7(1):127-134. doi:10.1016/j.nurt.2009.10.020
14. Kim JJ, Gean AD. Imaging for the diagnosis and management of traumatic brain injury. Neurother J Am Soc Exp Neurother. 2011;8(1):39-53. doi:10.1007/s13311-010-0003-3
15. Lemcke J, Ahmadi S, Meier U. Outcome of patients with severe head injury after decompressive craniectomy. Acta Neurochir Suppl. 2010;106:231-233. doi:10.1007/978-3-211-98811-4_43