Quay trở lại chi tiết bài báo 25. Hài lòng của người bệnh đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021 Download Download PDF