Quay trở lại chi tiết bài báo 21. Phân tích một số yếu tố tiên lượng liên quan đến kết quả điều trị bảo tồn không phẫu thuật chấn thương lách độ III - V Download Download PDF