Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Hoạt tính kháng khuẩn in vitro của Daptomycin với các chủng Staphylococcus aureus Download Download PDF