Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán, phân độ và điều trị thai làm tổ tại vị trí sẹo mổ lấy thai Download Download PDF