Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Tình trạng đa bệnh lý của người bệnh cao tuổi nhồi máu não lần đầu Download Download PDF