13. Tình trạng đa bệnh lý của người bệnh cao tuổi nhồi máu não lần đầu

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Tâm, Trần Viết Lực, Nguyễn Thế Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định tình trạng đa bệnh lý và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi nhồi máu não (NMN) lần đầu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu tuyển 197 người bệnh cao tuổi mắc nhồi máu não lần đầu, điều trị nội trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Lão khoa Trung ương, từ tháng 01 đến tháng 7/2023. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đa bệnh lý là 69%, tăng huyết áp là bệnh mắc kèm phổ biến nhất (79,1%). Chỉ số BMI cao (OR = 2,21; 95%CI: 1,13 - 4,35), điểm NIHSS cao khi nhập viện (OR = 1,99; 95%CI: 1,07 - 3,71), tình trạng suy giảm nhận thức (OR = 2; 95%CI: 0,27 - 0,93), sử dụng nhiều thuốc (OR = 25; 95%CI: 3,35 - 186,65) có mối liên quan đến gia tăng tỉ lệ mắc  mắc đa bệnh lý ở người bệnh nhồi máu não cao tuổi. Tóm lại, nghiên cứu cho thấy đa bệnh lý là vấn đề sức khỏe thường gặp ở người bệnh cao tuổi nhồi máu não lần đầu. Đa bệnh lý có liên quan tới  chỉ số BMI cao, điểm NIHSS khi nhập viện cao, tình trạng suy giảm nhận thức và  việc sử dụng nhiều thuốc .

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Johnston MC, Crilly M, Black C, Prescott GJ, Mercer SW. Defining and measuring multimorbidity: a systematic review of systematic reviews. European journal of public health. 2019; 29(1): 182-189.
2. Gallacher KI, Jani BD, Hanlon P, Nicholl BI, Mair FS. Multimorbidity in Stroke. Stroke. Jul 2019; 50(7): 1919-1926.
3. Charlson ME, Carrozzino D, Guidi J, Patierno C. Charlson Comorbidity Index: A Critical Review of Clinimetric Properties. Psychotherapy and psychosomatics. 2022; 91(1): 8-35.
4. Investigators ERoS. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. Stroke. 2009; 40(5): 1557-1563.
5. She R, Yan Z, Hao Y, et al. Comorbidity in patients with first-ever ischemic stroke: Disease patterns and their associations with cognitive and physical function. Frontiers in Aging Neuroscience. 2022; 14:887032.
6. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não. In: Bộ Y Tế , ed Số: 5331/QĐ-BYT 2020.
7. Castro HH, Alencar AP, Benseñor IM, Lotufo PA, Goulart AC. Multimorbidities are associated to lower survival in Ischaemic stroke: Results from a Brazilian stroke cohort (EMMA Study). Cerebrovascular Diseases. 2017; 44(3-4): 232-239.
8. Adams HP, Davis P, Leira E, et al. Baseline NIH Stroke Scale score strongly predicts outcome after stroke: a report of the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST). Neurology. 1999; 53(1): 126-126.
9. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of psychiatric research. 1975; 12(3): 189-198.
10. Gruneir A, Griffith LE, Fisher K, et al. Increasing comorbidity and health services utilization in older adults with prior stroke. Neurology. 2016; 87(20): 2091-2098.
11. Sennfält S, Pihlsgård M, Petersson J, Norrving B, Ullberg T. Long-term outcome after ischemic stroke in relation to comorbidity–An observational study from the Swedish Stroke Register (Riksstroke). European Stroke Journal. 2020; 5(1): 36-46.
12. Vassilaki M, Aakre JA, Cha RH, et al. Multimorbidity and risk of mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 2015; 63(9): 1783-1790.
13. Mai Duy Tôn NDC, Hoàng Bùi Hải. Kết quả điều trị nhồi máu não cấp và yếu tố tiên lượng tử vong tại một số đơn vị đột quỵ não ở Hà Nội. Tạp chí nghiên cứu y học. 2023;TCNCYH 167 (6):79-86.