Quay trở lại chi tiết bài báo 24. Đánh giá kết quả của châm cứu trong hỗ trợ điều trị bệnh mắt do Basedow tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Download Download PDF