Quay trở lại chi tiết bài báo PM2.5 làm gia tăng tử vong do ung thư hệ hô hấp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Download Download PDF