Quay trở lại chi tiết bài báo 30. Kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt u tuyến thượng thận có tăng tiết hormone Download Download PDF