Quay trở lại chi tiết bài báo 8. Tỉ lệ tử vong của nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền không tái tưới máu và các yếu tố tiên lượng Download Download PDF