8. Tỉ lệ tử vong của nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền không tái tưới máu và các yếu tố tiên lượng

Mai Duy Tôn, Đào Việt Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền có nguy cơ tàn phế và tử vong cao nhất trong các trường hợp nhồi máu cấp do tắc mạch lớn, đặc biệt ở những bệnh nhân không điều trị tái tưới máu. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong của nhóm bệnh nhân này tại Việt Nam chưa được nghiên cứu nhiều. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 90 bệnh nhân nhồi máu não do tắc động mạch thân nền không điều trị tái tưới máu tại trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2021 đến tháng 06/2023 nhằm xác định tỉ lệ tử vong và các yếu tố liên quan ở nhóm bệnh nhân này. Đặc điểm mẫu gồm 54 nam (60%), tuổi trung bình 71 ± 11,9, điểm NIHSS ban đầu là 27 (IQR, 12-30). Kết cục tử vong trong nghiên cứu của chúng tôi là 71,1%. Chúng tôi thực hiện phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến cho thấy điểm NIHSS ≥ 14 (OR hiệu chỉnh 5,9; 95% KTC: 1,84 - 19,37) và nhồi máu cầu não (OR hiệu chỉnh 5,1; 95% KTC: 1,22 - 21,73) là những yếu tố tiên lượng độc lập đến kết cục tử vong của bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Schonewille WJ, Wijman CA, Michel P, et al. Treatment and outcomes of acute basilar artery occlusion in the Basilar Artery International Cooperation Study (BASICS): a prospective registry study. Lancet Neurol. 2009;8(8):724-30. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70173-5
2. Singer OC, Berkefeld J, Nolte CH, et al. Mechanical recanalization in basilar artery occlusion: the ENDOSTROKE study. Ann Neurol. doi: 10.1002/ana.24336. Epub 2015 Jan 13. PMID: 25516154.
3. Mai DT, Dao XC, Luong NK, et al. Current State of Stroke Care in Vietnam. SVIN. 2022;2(2):e000331. doi:10.1161/SVIN. 121.000331
4. Langezaal LCM, van der Hoeven EJRJ, Mont’Alverne FJA, et al. Endovascular Therapy for Stroke Due to Basilar-Artery Occlusion. N Engl J Med. 2021;384(20):1910-20.
5. Liu X, Dai Q, Ye R, et al. Endovascular treatment versus standard medical treatment for vertebrobasilar artery occlusion (BEST): An open-label, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2020;19(2):115-22.
6. Writing Group for the BASILAR Group, Zi W, Qiu Z, et al. Assessment of endovascular treatment for acute basilar artery occlusion via a nationwide prospective registry. JAMA Neurol. 2020;77(5):561-73.
7. Mattle HP, Arnold M, Lindsberg PJ, et al. Basilar artery occlusion. The Lancet Neurology. 2011;10(11):1002-1014. doi:10.1016/S1474-44 22(11)70229-0
8. W Hacke, H Zeumer, A Ferbert, et al. Intra-arterial thrombolytic therapy improves outcome in patients with acute vertebrobasilar occlusive disease. Stroke. 1988;10:1216-1222.
9. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. NIH Stroke Scale. Health Information. Accessed November 30, 2023. https://www.ninds.nih.gov/health-information/public-education/know-stroke/health-professio nals/nih-stroke-scale
10. Pallesen L-P, Gerber J, Dzialowski I, et al. Diagnostic and Prognostic Impact of pc-ASPECTS Applied to Perfusion CT in the Basilar Artery International Cooperation Study. J Neuroimaging. 2015.
11. Samaniego EA, Shaban A, Ortega-Gutierrez S, et al. Stroke mechanisms and outcomes of isolated symptomatic basilar artery stenosis. Stroke Vasc Neurol. 2019;4(4):189-197. doi:10.1136/svn-2019-000246
12. Adams HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke. 1993;24(1):35-41. doi: 10.1161/01.str.24.1.35.
13. Lisa Zeltzer. Modified Rankin Scale (MRS) - Strokengine. StrokeEngine. Accessed November 30, 2023. https://strokengine.ca/en/assessments/modified-rankin-scale-mrs/
14. Jovin TG, Li C, Wu L, et al. Trial of Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke Due to Basilar-Artery Occlusion. New England Journal of Medicine. 2022;387(15):1373-1384. doi:10.1056/NEJMoa2207576
15. Dias FA, Alessio-Alves FF, Castro-Afonso LH, et al. Clinical Outcomes of Patients with Acute Basilar Artery Occlusion in Brazil: An Observational Study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017;26(10):2191-2198. doi:10.1016/j.jstr okecerebrovasdis.2017.04.043
16. Tao C, Nogueira RG, Zhu Y, et al. Trial of Endovascular Treatment of Acute Basilar-Artery Occlusion. New England Journal of Medicine. 2022;387(15):1361-1372. doi:10.1056/NEJMoa2206317
17. Huang J, Wang M, Li F, et al. Clinical Predictors for Early Mortality of Patients with Acute Basilar Artery Occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2023;52(2):202-209. doi:10.1159/000526124
18. Cao J, Mo Y, Chen R, et al. Predictors of Functional Outcome and Mortality in Endovascular Treatment for Acute Basilar Artery Occlusion: A Single-Centre Experience. Front Neurol. 2021;12:731300. doi:10.3389/fn eur.2021.731300