Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Yếu tố ảnh hưởng đến hội chứng sau nút mạch điều trị ung thư gan bằng lipiodol Download Download PDF