Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Nhồi máu thận có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em Download Download PDF