12. Nhồi máu thận có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em

Mai Thành Công, Phạm Thị Hồng Khánh, Hà Thị Liễu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tống Hải Yến, Nguyễn Thành Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mặc dù lupus ban đỏ hệ thống (SLE: systemic lupus erythematosus) có biểu hiện huyết khối động mạch và tĩnh mạch với tỉ lệ cao, đặc biệt là những bệnh nhân có kháng thể kháng phospholipid (antiphospholipid antibodies - aPL), tuy nhiên nhồi máu thận hiếm khi được báo cáo và thường bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác. Chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ nam, 15 tuổi nhập viện với biểu hiện đau bụng, sốt và viêm khớp. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ổ bụng có hình ảnh nhồi máu thận hai bên. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân nhồi máu thận cho thấy trẻ đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán SLE với kháng thể kháng phospholipid dương tính. Tình trạng bệnh cải thiện tốt với điều trị thuốc chống đông, corticosteroid kết hợp với hydroxychloroquine. Nhồi máu thận có thể là biểu hiện ban đầu của lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em, cần tiếp cận chẩn đoán toàn diện các nguyên nhân gây huyết khối thận để điều trị phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bourgault M, Grimbert P, Verret C, et al. Acute renal infarction: a case series. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(3): 392-398. doi:10.2215/CJN.05570612.
2. Oh YK, Yang CW, Kim YL, et al. Clinical Characteristics and Outcomes of Renal Infarction. American Journal of Kidney Diseases. 2016; 67(2): 243-250. doi:10.1053/j.ajkd.2015.09.019.
3. Kuzmanovska DB, Sahpazova EM, Grujovska SJ, Trajkovski Z. Renal infarction in a child with systemic lupus erythematosus. Pediatr Nephrol. 2004; 19(6): 685-687. doi:10.1007/s00467-004-1454-8.
4. Brouwer JLP, Bijl M, Veeger NJGM, Kluin-Nelemans HC, van der Meer J. The contribution of inherited and acquired thrombophilic defects, alone or combined with antiphospholipid antibodies, to venous and arterial thromboembolism in patients with systemic lupus erythematosus. Blood. 2004; 104(1): 143-148. doi:10.1182/blood-2003-11-4085.
5. Petrovic G, Pasic S, Soldatovic I. Association of Antiphospholipid Antibodies with Clinical Manifestations in Children with Systemic Lupus Erythematosus. J Clin Med. 2023; 12(4): 1424. doi:10.3390/jcm12041424.
6. Huang CC, Lo HC, Huang HH, et al. ED presentations of acute renal infarction. Am J Emerg Med. 2007; 25(2): 164-169. doi:10.1016/j.ajem.2006.06.010.
7. Domanovits H, Paulis M, Nikfardjam M, et al. Acute renal infarction. Clinical characteristics of 17 patients. Medicine (Baltimore). 1999; 78(6): 386-394. doi:10.1097/00005792-199911000-00004.
8. Hazanov N, Somin M, Attali M, et al. Acute renal embolism. Forty-four cases of renal infarction in patients with atrial fibrillation. Medicine (Baltimore). 2004; 83(5): 292-299. doi:10.1097/01.md.0000141097.08000.99.
9. Justiz Vaillant AA, Goyal A, Varacallo M. Systemic Lupus Erythematosus. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed January 6, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535405/.
10. López-Pedrera C, Buendía P, Cuadrado MJ, et al. Antiphospholipid antibodies from patients with the antiphospholipid syndrome induce monocyte tissue factor expression through the simultaneous activation of NF-kappaB/Rel proteins via the p38 mitogen-activated protein kinase pathway, and of the MEK-1/ERK pathway. Arthritis Rheum. 2006; 54(1): 301-311. doi:10.1002/art.21549.
11. Knight JS, Kanthi Y. Mechanisms of immunothrombosis and vasculopathy in antiphospholipid syndrome. Semin Immunopathol. 2022; 44(3): 347-362. doi:10.1007/s00281-022-00916-w.
12. Associations with thrombosis are stronger for antiphosphatidylserine/prothrombin antibodies than for the Sydney criteria antiphospholipid antibody tests in SLE - PMC. Accessed January 6, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8209767/.
13. Mulayamkuzhiyil Saju J, Leslie SW. Renal Infarction. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed January 6, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582139/.
14. Barbhaiya M, Zuily S, Naden R, et al. The 2023 ACR / EULAR Antiphospholipid Syndrome Classification Criteria. Arthritis & Rheumatology. 2023; 75(10): 1687-1702. doi:10.1002/art.42624.
15. Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(9): 1400-1412. doi:10.1002/art.40930.
16. Sisó A, Ramos-Casals M, Bové A, et al. Previous antimalarial therapy in patients diagnosed with lupus nephritis: influence on outcomes and survival. Lupus. 2008;17(4):281-288. doi:10.1177/0961203307086503.