Quay trở lại chi tiết bài báo 21. Tác dụng của viên khôi tím Bavieco trên động vật thực nghiệm gây loét tá tràng bằng Cysteamin Download Download PDF