Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Kết quả điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản bằng bài thuốc bán hạ tả tâm thang Download Download PDF