Quay trở lại chi tiết bài báo 18. Tác dụng hạ glucose máu của cao chiết lá ổi trên chuột nhắt trắng bị đái tháo đường týp 2 Download Download PDF