Quay trở lại chi tiết bài báo 10. Báo cáo ca lâm sàng tổn thương não cấp sau chụp động mạch vành qua da Download Download PDF