Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Giá trị của định lượng tín hiệu MRI 3.0T trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt Download Download PDF