Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Biến thể gen FSHR và kết quả kích thích nhẹ buồng trứng ở bệnh nhân Poseidon nhóm 3 và 4 Download Download PDF