Quay trở lại chi tiết bài báo 2. Mức độ đề kháng và tỉ lệ vi khuẩn dai dẳng với colistin của các chủng Klebsiella pneumoniae Download Download PDF