Quay trở lại chi tiết bài báo 5. Dấu ấn sinh học mới trong phát hiện sớm biến chứng thận do đái tháo đường Download Download PDF