Quay trở lại chi tiết bài báo 43. Ghép thận cha-con ở trẻ nam mắc hội chứng alport liên kết X với đột biến COL4A5: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF