Quay trở lại chi tiết bài báo 21. Hiệu quả của tiêm thuốc tê ngắt quãng theo chương trình vào khoang ngoài màng cứng trong giảm đau chuyển dạ Download Download PDF