Quay trở lại chi tiết bài báo 22. Giá trị thang điểm hệ thống phân tầng PIRO trong tiên đoán bệnh nặng nhiễm khuẩn huyết trẻ em Download Download PDF