Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật lại trên bệnh nhân đặt stent graft động mạch chủ bụng: báo cáo 2 ca lâm sàng Download Download PDF