Phẫu thuật lại trên bệnh nhân đặt stent graft động mạch chủ bụng: báo cáo 2 ca lâm sàng

Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng, Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Duy Gia

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt stent graft ngày càng trở thành một biện pháp an toàn và hiệu quả để điều trị các bệnh lý của động mạch chủ bụng dưới thận, đặc biệt là ở nhóm người bệnh có nguy cơ cao. Tuy nhiên vẫn có những biến chứng ít gặp cần can thiệp ngoại khoa sau đó. Chúng tôi báo cáo hai trường hợp gặp biến chứng cần phẫu thuật xử lý stent graft tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bao gồm một trường hợp tắc nhánh stent graft và một trường hợp nhiễm trùng stent graft, và nhìn lại y văn về các chỉ định của can thiệp ngoại khoa sau đặt stent graft động mạch chủ bụng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alexei V. Svetlikov. Unknown pages in the history of vascular stent grafting. Journal of Vascular Surgery. 2002;59(3):573-878.
2. Anders Wanhainen. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2019;57(1):8-9.
3. Robert B. Rutherford, MD. Open Versus Endovascular Stent Graft Repair for Abdominal Aortic Aneurysms: An Historical View. Seminars in Vascular Surgery. 2012;25:39-48.
4. Manish Mehta, Yaron Sternbach. Long-term outcomes of secondary procedures after endovascular aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery. 2010;52(6):1442-1451.
5. Paulo Eduardo Ocke Reis. Total Abdominal Aortic Stent Graft Occlusion. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2017;2:1-37.
6. HTC Veger. Infection of endovascular abdominal aortic aneurysm stent graft after urosepsis: case report and review of the literature. Vascular. 2013;21(1):10-13.
7. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng. Rò động mạch chủ - Đường tiêu hóa. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 2016;75:28-37.
8. Parsons RE, Sanchez LA, Marin ML, et al. Comparison of endovascular and conventional vascular prostheses in an experimental infection model. Journal Of Vascular Surgery. 1996;24:920-925.
9. Todd R. Vogel. The incidence and factors associated with graft infection after aortic aneurysm repair. Journal Of Vascular Surgery. 2006;47(2):264-273.
10. Kim YW. Infected Aneurysm: Current Management. Annals of Vascular Diseases. 2010;3(1): 7-15.
11. Kamphol Laohapensang, Robert B Rutherford, Supapng Arworn. Infected aneurysm. Annals of Vascular Diseases. 2010;3(1):16-23.