Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, năm 2019 Download Download PDF