Quay trở lại chi tiết bài báo Phản hồi của sinh viên Đại học Y Hà Nội về giảng dạy thực địa cộng đồng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 năm 2020 Download Download PDF