Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng và nhu cầu nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại một số tỉnh thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Download Download PDF