Quay trở lại chi tiết bài báo Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu Download Download PDF