Quay trở lại chi tiết bài báo Hội chứng sảng ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương Download Download PDF