Hội chứng sảng ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Hoàng Thị Phương Nam, Trần Nguyễn Ngọc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang có mục tiêu mô tả một số tỉ lệ về hội chứng sảng ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 138 người bệnh nhận (i) trên 60 tuổi điều trị tại khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực (ii) có thông tin đầy đủ về hành chính, tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng, các thông số cận lâm sàng; và (iii) gia đình và bản thân người bệnh đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy tỉ lệ sảng thường gặp ở nhóm tuổi 60 - 69 tuổi. Tỉ lệ nữ giới cao hơn nam giới. Tỉ lệ giảm khả năng tập trung chú ý ở nam cao hơn nữ giới hơn ở nữ giới (p = 0,04). Tỉ lệ nam giới mắc nhồi máu cơ tim cao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư và có sảng cao hơn nhiều so với tỉ lệ nữ giới (p < 0,05). Nghiên cứu bước đầu cho thấy một số tỉ lệ về hội chứng sảng ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại bệnh viện Lão Khoa Trung Ương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fong TG, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in elderly adults: diagnosis, prevention and treatment. Nat Rev Neurol. 2009;5(4):210 - 220. doi:10.1038/nrneurol.2009.24
2. Pisani MA, McNicoll L, Inouye SK. Cognitive impairment in the intensive care unit. Clin Chest Med. 2003;24(4):727 - 737. doi:10.1016/s0272 - 5231(03)00092 - 3
3. Han JH, Vasilevskis EE, Chandrasekhar R, et al. Delirium in the Emergency Department and Its Extension into Hospitalization (DELINEATE) Study: Effect on 6 - month Function and Cognition. J Am Geriatr Soc. 2017;65(6):1333 - 1338. doi:10.1111/jgs.14824
4. Han JH, Wilson A, Vasilevskis EE, et al. Diagnosing delirium in older emergency department patients: validity and reliability of the delirium triage screen and the brief confusion assessment method. Ann Emerg Med. 2013;62(5):457 - 465. doi:10.1016/j.annemergmed.2013.05.003
5. Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2014;383(9920):911 - 922. doi:10.1016/S0140 - 6736(13)60688 - 1
6. Shenkin SD, Fox C, Godfrey M, et al. Delirium detection in older acute medical inpatients: a multicentre prospective comparative diagnostic test accuracy study of the 4AT and the confusion assessment method. BMC Med. 2019;17(1):138. doi:10.1186/s12916 - 019 - 1367 - 9
7. McCusker J, Cole M, Abrahamowicz M, Primeau F, Belzile E. Delirium predicts 12 - month mortality. Arch Intern Med. 2002;162(4):457 - 463. doi:10.1001/archinte.162.4.457
8. Schubert M, Schürch R, Boettger S, et al. A hospital - wide evaluation of delirium prevalence and outcomes in acute care patients - a cohort study. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):550. doi:10.1186/s12913 - 018 - 3345 - x
9. Adamis D, Meagher D, Murray O, et al. Evaluating attention in delirium: A comparison of bedside tests of attention. Geriatr Gerontol Int. 2016;16(9):1028 - 1035. doi:10.1111/ggi.12592
10. Martins S, Fernandes L. Delirium in Elderly People: A Review. Front Neurol. 2012;3. doi:10.3389/fneur.2012.00101
11. American. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Fifth Edition. Am J Psychiatry. 2008;165(9):1210. doi:10.1176/appi.ajp.2008.08040493
12. Franco JG, Trzepacz PT, Meagher DJ, et al. Three core domains of delirium validated using exploratory and confirmatory factor analyses. Psychosomatics. 2013;54(3):227 - 238. doi:10.1016/j.psym.2012.06.010
13. Tieges Z, Evans JJ, Neufeld KJ, MacLullich AMJ. The neuropsychology of delirium: advancing the science of delirium assessment. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33(11):1501 - 1511. doi:10.1002/gps.4711
14. Meagher DJ, Leonard M, Donnelly S, Conroy M, Saunders J, Trzepacz PT. A comparison of neuropsychiatric and cognitive profiles in delirium, dementia, comorbid delirium - dementia and cognitively intact controls. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81(8):876 - 881. doi:10.1136/jnnp.2009.200956
15. Mattoo SK, Grover S, Chakravarty K, Trzepacz PT, Meagher DJ, Gupta N. Symptom profile and etiology of delirium in a referral population in northern india: factor analysis of the DRS - R98. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2012;24(1):95 - 101. doi:10.1176/appi.neuropsych.11010009
16. Elie M, Cole MG, Primeau FJ, Bellavance F. Delirium Risk Factors in Elderly Hospitalized Patients. J Gen Intern Med. 1998;13(3):204 - 212. doi:10.1046/j.1525 - 1497.1998.00047.x
17. Magny E, Le Petitcorps H, Pociumban M, et al. Predisposing and precipitating factors for delirium in community - dwelling older adults admitted to hospital with this condition: A prospective case series. PLoS One. 2018;13(2). doi:10.1371/journal.pone.0193034
18. Kennedy M, Enander RA, Tadiri SP, Wolfe RE, Shapiro NI, Marcantonio ER. Delirium Risk Prediction, Health Care Utilization and Mortality of Elderly Emergency Department Patients. J Am Geriatr Soc. 2014;62(3):462 - 469. doi:10.1111/jgs.12692