Quay trở lại chi tiết bài báo Giãn bạch mạch ruột tiên phát ở một trẻ có tiền sử u bạch huyết mạc treo đã phẫu thuật Download Download PDF