Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm hình ảnh của nang giáp lưỡi thể lưỡi trên cộng hưởng từ Download Download PDF