Quay trở lại chi tiết bài báo Viêm gan tự miễn khởi phát sau nhiễm Epstein-Barr virus: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF