Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả điều trị nang ruột đôi bằng phẫu thuật nội soi tại khoa ngoại Bệnh viên Nhi Trung ương giai đoạn 2010 - 2020 Download Download PDF