Quay trở lại chi tiết bài báo So sánh thể tích tuyến vú đo bằng hai phương pháp tại bệnh viện K Download Download PDF