Quay trở lại chi tiết bài báo Một số yếu tố liên quan đến thực trạng sâu răng của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020 - 2021 Download Download PDF