Quay trở lại chi tiết bài báo Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia Download Download PDF