Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia

Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Hải Bằng, Hà Thị Thu, Nguyễn Văn Thảnh, Dương Quốc Chính

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Beta Thalassemia là bệnh thiếu máu tan máu bẩm sinh gây ra bởi sự bất thường về di truyền trên gen beta-globin (HBB) để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ảnh hưởng tới giống nòi và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Xét nghiệm phát hiện sớm người mang gen bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử hiện nay sử dụng chứng dương tách chiết từ máu của người mang đột biến, dẫn tới sự không đồng nhất về chất lượng, sự thiếu hụt nguồn chứng dương đặc biệt là những đột biến hiếm. Mục tiêu: tạo thư viện chứng dương cho 8 đột biến trên gen HBB. Đối tượng và phương pháp: 1456 bệnh nhân tiến hành sàng lọc phát hiện người mang gen bệnh. Gen bệnh sau khi phát hiện được tạo dòng gen trong tế bào E. Coli với chủng DH5α, nuôi cấy tăng sinh để tạo thư viện chứng dương. Kết quả: áp dụng công nghệ DNA tái tổ hợp, từ mẫu DNA hiện có của bệnh nhân dương tính với beta thalassemia, nghiên cứu đã tạo ra nguồn thư viện gồm các mẫu đối chứng dương tính của 8 đột biến trên gen HBB bao gồm: CD17, CD41/42, CD26, CD71/72, CD95, -28, IVS1.1 và IVS1.5.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kazazian HJ, Dowling C, Waber P, Huang S, Lo W. The spectrum of beta-thalassemia genes in China and Southeast Asia. Blood. 1986;68(4):964-966. doi:10.1182/blood.V68.4.964.964.
2. Nopparatana C, Panich V, Saechan V, et al. The spectrum of beta-thalassemia mutations in southern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995;26 Suppl 1:229-234.
3. Molecular analysis of β-thalassemia in South Vietnam. Svasti 2002. American Journal of Hematology; Wiley Online Library. Accessed November 2, 2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajh.10193.
4. Lê Hồng Thu. Nghiên cứu đặc điểm gen đột biến trên bệnh nhân Beta-Thalassemia tại Hải Phòng. Published online 2017. Accessed October 18, 2021. http://125.212.201.8:6008/handle/DHKTYTHD_123/5220.
5. Lê Hồng Thu. Áp dụng kỹ thuật PCR để xác định đột biến gen trên bệnh nhân nghi ngờ beta-thalassemia tại Hải Phòng. 2017;458.
6. Sambrook, J. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 2nd ed.
7. Addgene - Analyze Sequence. Accessed November 2, 2021. https://www.addgene.org/browse/sequence_vdb/2283/.
8. Wang W, Tan ASC, Chong SS. “Reconstituted” α-Thalassemia Genomic Samples as Positive Controls for the Molecular Diagnostic Laboratory. Clinical Chemistry. 2002;48(6):952-955. doi:10.1093/clinchem/48.6. 952.
9. Genetically Characterized Positive Control Cell Lines Derived from Residual Clinical Blood Samples. Clinical Chemistry. Oxford Academic. Accessed October 18, 2021. https://academic.oup.com/clinchem/article/51/ 11/2013/5629754?login=true.