Quay trở lại chi tiết bài báo Một số biến chứng trong hóa - xạ trị điều biến liều bệnh ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB-III Download Download PDF