Quay trở lại chi tiết bài báo Cơ chế phân tử của tính kháng Cephalosporin của Neisseria gonorrhoeae thu thập tại Việt Nam năm 2019 - 2020 Download Download PDF