Cơ chế phân tử của tính kháng Cephalosporin của Neisseria gonorrhoeae thu thập tại Việt Nam năm 2019 - 2020

Trịnh Minh Trang, Nguyễn Thị Tâm, Lê Viết Thanh, Phạm Thị Minh Phương, Phạm Thị Lan, H.Rogier van Doorn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vi khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae (NG) kháng cephalosporin ngày càng gia tăng. 35 chủng NG kháng cephalosporin thu thập từ 3 Bệnh viện Da liễu tại Việt Nam được giải trình tự genome để xác định cơ chế phân tử của kháng thuốc. Kết quả ghi nhận 13/35 chủng thuộc ST1901, 11/35 chủng thuộc ST 13871. Có 16 loại gen kháng. 74% chủng mang gen khảm penA 60.001, 11% mang gen khảm penA 10.001. Các allen penA chứa 6 đột biến chính gây kháng cephalosporin phổ rộng (A311V, T483S, A501P, G545S, I312M và V316T) và nhiều đột biến mới. 74,2% chủng mang gen mtrR. 100% chủng mang đột biến mất Adenin trên mtR promoter. Mức độ kháng ceftriaxone tương đồng các chủng FC428 nhưng mức kháng cefixime thấp hơn. Các chủng NG (ST1901 và ST 13871) phân bố chủ yếu ở phía nam Việt Nam, liên quan đến chủng kháng cephalosporin phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản và hiện đã lan rộng nhiều nơi. Phần lớn chủng mang allen khảm penA mới và gen mtrR/mtrR promoter với các đột biến kháng cephalosporin đặc trưng và có thêm nhiều đột biến mới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Unemo M, Shafer WM. Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae in the 21st century: past, evolution, and future. Clin Microbiol Rev. 2014;27(3):587-613. doi:10.1128/CMR.00010-14
2. George CRR, Enriquez RP, Gatus BJ, et al. Systematic review and survey of Neisseria gonorrhoeae ceftriaxone and azithromycin susceptibility data in the Asia Pacific, 2011 to 2016. PloS One. 2019;14(4):e0213312. doi:10.1371/journal.pone.0213312
3. Ohnishi M, Golparian D, Shimuta K, et al. Is Neisseria gonorrhoeae initiating a future era of untreatable gonorrhea?: detailed characterization of the first strain with high-level resistance to ceftriaxone. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(7):3538-3545. doi:10.1128/AAC.00325-11
4. Lee K ichi, Nakayama SI, Osawa K, et al. Clonal expansion and spread of the ceftriaxone-resistant Neisseria gonorrhoeae strain FC428, identified in Japan in 2015, and closely related isolates. J Antimicrob Chemother. 2019;74:1812-1819. doi:10.1093/jac/dkz129
5. Adamson PC, Van Le H, Le HHL, Le GM, Nguyen TV, Klausner JD. Trends in antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae in Hanoi, Vietnam, 2017–2019. BMC Infect Dis. 2020;20(1):809. doi:10.1186/s12879-020-05532-3
6. m100ed30_sample.pdf. Accessed September 10, 2021. https://clsi.org/media/3481/m100ed30_sample.pdf
7. Neisseria spp. PubMLST. Accessed August 8, 2021. https://pubmlst.org/organisms/neisseria-spp.
8. Yan J, Chen Y, Yang F, et al. High percentage of the ceftriaxone-resistant Neisseria gonorrhoeae FC428 clone among isolates from a single hospital in Hangzhou, China. J Antimicrob Chemother. 2021;76(4):936-939. doi:10.1093/jac/dkaa526.
9. Shimuta K, Watanabe Y, Nakayama S ichi, et al. Emergence and evolution of internationally disseminated cephalosporin-resistant Neisseria gonorrhoeae clones from 1995 to 2005 in Japan. BMC Infect Dis. 2015;15:378. doi:10.1186/s12879-015-1110-x.
10. Unemo M, Nicholas RA. Emergence of multidrug-resistant, extensively drug-resistant and untreatable gonorrhea. Future Microbiol. 2012;7(12):1401-1422. doi:10.2217/fmb.12.117.
11. Lahra MM, Martin I, Demczuk W, et al. Cooperative Recognition of Internationally Disseminated Ceftriaxone-Resistant Neisseria gonorrhoeae Strain. Emerg Infect Dis. 2018;24(4). doi:10.3201/eid2404.171873.
12. Nakayama SI, Shimuta K, Furubayashi KI, Kawahata T, Unemo M, Ohnishi M. New Ceftriaxone- and Multidrug-Resistant Neisseria gonorrhoeae Strain with a Novel Mosaic penA Gene Isolated in Japan. Antimicrob Agents Chemother. 2016;60(7):4339-4341. doi:10.1128/AAC.00504-16.
13. Ko KKK, Chio MTW, Goh SS, Tan AL, Koh TH, Abdul Rahman NB. First Case of Ceftriaxone-Resistant Multidrug-Resistant Neisseria gonorrhoeae in Singapore. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63(5):e02624-18. doi:10.1128/AAC.02624-18.
14. Poncin T, Merimeche M, Braille A, et al. Two cases of multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae related to travel in south-eastern Asia, France, June 2019. Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull. 2019;24(36). doi:10.2807/1560-7917.ES.2019.24.36.1900528.
15. Olsen B, Pham TL, Golparian D, Johansson E, Tran HK, Unemo M. Antimicrobial susceptibility and genetic characteristics of Neisseria gonorrhoeae isolates from Vietnam, 2011. BMC Infect Dis. 2013;13:40. doi:10.1186/1471-2334-13-40.
16. Lan PT, Golparian D, Ringlander J, Van Hung L, Van Thuong N, Unemo M. Genomic analysis and antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae isolates from Vietnam in 2011 and 2015-16. J Antimicrob Chemother. 2020; 75(6):1432-1438. doi:10.1093/jac/dkaa040.
17. Carannante A, Vacca P, Ghisetti V, et al. Genetic Resistance Determinants for Cefixime and Molecular Analysis of Gonococci Isolated in Italy. Microb Drug Resist Larchmt N. 2017;23(2):247-252. doi:10.1089/mdr.2016.0086.