Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp toàn phần điều trị lao khớp háng giai đoạn IV Download Download PDF