Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp toàn phần điều trị lao khớp háng giai đoạn IV

Đỗ Đăng Hoàn, Đào Xuân Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thay khớp háng điều trị lao khớp háng còn là vấn đề cần nhiều nghiên cứu đánh giá. Mục đích của nghiên cứu: nhận xét kết quả phẫu thuật thay khớp háng điều trị lao khớp háng giai đoạn IV hoạt động và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật thay khớp háng trong điều trị lao khớp háng giai đoạn IV. Chúng tôi sử dụng nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng với 42 khớp háng lao giai đoạn IV được thay khớp toàn phần từ 10/ 2016 đến 12/2019 tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Kết quả cho thấy: 37 trường hợp (88,1%) đạt kết quả rất tốt; 5 trường hợp (11,9%) có kết quả tốt. Phân tích hồi quy logistic cho thấy sự hình thành đường rò mạn tính có liên quan đến biểu hiện nhiễm trùng mạn tính do lao trước phẫu thuật. Kết luận: Thay khớp háng toàn phần điều trị lao khớp háng đang hoạt động là phương pháp điều trị thực tế và cho kết quả 88,1% rất tốt, 11,9% tốt. Phẫu thuật viên nên điều trị cải thiện tình trạng của người bệnh trước khi phẫu thuật thay khớp háng toàn phần.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Babhulkar S PS. Tuberculosis of the hip. Clin Orthop Relat Res 2002;398:93–9. 2002;
2. Saraf SK, Tuli SM. Tuberculosis of hip: A current concept review. Indian J Orthop. Jan-Feb 2015;49(1):1-9. doi:10.4103/0019-5413.143903
3. Sultan AA, Dalton SE, Umpierrez E, et al. Total hip arthroplasty in the setting of tuberculosis infection of the hip: a systematic analysis of the current evidence. Expert review of medical devices. May 2019;16(5):363-371. doi:10.1080/17434440.2019.1606710
4. Kim SJ, Postigo R, Koo S, Kim JH. Total hip replacement for patients with active tuberculosis of the hip: a systematic review and pooled analysis. The bone & joint journal. May 2013;95-b(5):578-82. doi:10.1302/0301-620x.95b5.31047
5. Tiwari A, Karkhur Y, Maini L. Total hip replacement in tuberculosis of hip: A systematic review. J Clin Orthop Trauma. Jan-Mar 2018;9(1):54-57. doi:10.1016/j.jcot.2017.09.013
6. Netval M, Tawa N, Chocholác D. [Total hip replacement after tuberculous coxitis. Twenty-seven-year experience (1980-2007)]. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca. Dec 2008;75(6):446-50. 27leté zkusenosti s endoprotetikou po tuberkulózní koxitide (1980-2007).
7. Eskola A, Santavirta S, Konttinen YT, Tallroth K, Hoikka V, Lindholm ST. Cementless total replacement for old tuberculosis of the hip. The Journal of bone and joint surgery British volume. Aug 1988;70(4):603-6. doi:10.1302/0301-620x.70b4.3403606.
8. Bi H, Wang Y, Zhao Z, et al. [One-stage radical debridement and total hip arthroplasty for treatment of active tuberculosis of the hip]. Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. Aug 2014;28(8):938-41.
9. Li L, Chou K, Deng J, et al. Two-stage total hip arthroplasty for patients with advanced active tuberculosis of the hip. J Orthop Surg Res. 2016;11:38-38. doi:10.1186/s13018-016-0364-3.
10. Đỗ Đăng Hoàn Nguyễn Khắc Tráng, Nguyễn Thành Ninh. Nhận xét kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp háng toàn phần điều trị lao khớp háng tại bệnh viện Phổi Trung ương. Y học thực hành. 2019;1098, số 5-2019.
11. Nilsdotter A, Bremander A. Measures of hip function and symptoms: Harris Hip Score (HHS), Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Oxford Hip Score (OHS), Lequesne Index of Severity for Osteoarthritis of the Hip (LISOH), and American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) Hip and Knee Questionnaire. Arthritis Care & Research. 2011;63(S11):S200-S207. doi:https://doi.org/10.1002/acr.20549.
12. Er O, Temurtas F, Tanrıkulu AÇ. Tuberculosis Disease Diagnosis Using Artificial Neural Networks. Journal of Medical Systems. 2010/06/01 2010;34(3):299-302. doi:10.1007/s10916-008-9241-x.
13. Lee SW, Kang YA, Yoon YS, et al. The Prevalence and Evolution of Anemia Associated with Tuberculosis. jkms. 12 2006;21(6):1028-1032. doi:10.3346/jkms.2006.21.6.1028.
14. Gopinath HGaP. Prevalence of hypoalbuminemia among tuberculosis patients receiving anti tuberculosis therapy: A cross sectional study. International Journal of Advanced Biochemistry Research 2019; 3(2): 09-13.
15. Ma J, Li GQ, Cao L. Adhesive ability of Mycobacterium tuberculosis onto the surface of different joint prosthesis materials. Chinese Journal of Tissue Engineering Research. 11/18 2013;16:8807-8812. doi:10.3969/j.issn.2095-4344.2012.47.015.
16. Ha K-Y, Chung Y-G, Ryoo S-J. Adherence and Biofilm Formation of Staphylococcus Epidermidis and Mycobacterium Tuberculosis on Various Spinal Implants. Spine. 2005;30(1).