Quay trở lại chi tiết bài báo Tỷ lệ taurodontism trong nhóm bệnh nhân mắc tạo xương bất toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2019 – 2021 Download Download PDF