Quay trở lại chi tiết bài báo Hiệu quả hoạt động thể lực trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú Download Download PDF